TİTUS (VESPASİANUS) TÜNELİ

TİTUS (VESPASİANUS) TÜNELİ

Hatay/Samandağ’ın 5 Km. kuzeyinde denize hakim yamaçlarda yer alır.  M.Ö. 300 yıllarında Seleuykos Nikator tarafından kurulan ve kurucusunun adı ile anılan bir şehirdir. Şehrin, dağın hemen bitiminde , dağdan gelen derelerin ağzında bir iç limanı bulunur. Sellerin bu limanı doldurması gibi  tehlikeli bir durum ortaya çıkınca imparator Vespasianus zamanında dağ delinerek bir tünel açılması karar verilmiştir. Tünel Titus zamanında tamamlanmış ve derenin önü bir duvarla kapatılarak sel suları, yüksekliği 7 metre. Genişliği 6 metre olan bu tünel vasıtası ile uzaklara akıtılmıştır. Bu sayede limanın dolması engellenmiş olmuştur. 130 metre si tünel , kalanı açık kanal halinde olan tünelin uzunluğu girişten Çevliğe kadar 1380 metre’dir

Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta , 100 metre kadar uzaklıkta kaya mezarları bulunuyor. Burada kayalara oyulmuş mağaraların içinde bulunan çok sayıda mezarın en çok ilgi çekeni , çukurun tabanındaki geniş mağaradır. İçerisinde pek çok sayıda mezar bulunan bu mağara diğerlerinden farklı yapılmış yüksek ve gösterişli bir mezar yüzünden halk arasından ”Beşikli Mağara” olarak anılır.

Antik şehrin yerleşim yerinin yukarı kısımlarında tapınak kalıntılarına da rastlanmaktadır.

Bunun dışında , Mağaracık köyü civarında da çok sayıda mağara göze çarpar.

Sibel E