Türk Kültüründe Semazen

Semazen, Türk kültürü ve yaşamında önemli bir yer tutar. Arapça kökenli bir sözcük olan “semazen”, Mevlevilik denildiğinde ilk akla gelen sembollerden biridir. Müzik çalarken vecde gelip dönerek kendinden geçilmesi ile gerçekleştirilen semazen, kişinin yaratıcıya olan aşkı ile harekete geçmesiyle birlikte kendinden geçmesi ile anlamına da gelir. Sema sözcüğü, Mevlevilerin Allah’ın adını zikrederken gerçekleştirdikleri Mevlevilere özgü […]