Merzifon

Merzifon, Amasya’nın bir ilçesi. İlçenin adı İlçenin adının kökeni hakkında iki varsayım mevcuttur: MÖ 700’lü yıllarda Merzifon’un 4 km doğusunda, bugün Marınca diye anılan köyün bulunduğu yerde, bölge valisi Barsevinç kendi ismini taşıyan bir kasaba inşa ettirmiştir. Bu kasabanın adı zamanla Marsevinç, Mersuvan ve Merzifon şeklini almıştır. MÖ 222’de bölge valisi 5. Mihridat tarafından, bugünkü […]