Hacivat ve Karagöz 

Karagöz ve Hacivat; taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayalbaz denir. Yardımcıları çırak, yardak, dayrezen, sandıkkardır. Karagöz ve Hacivat Türk tarihinde ve Türk kültüründe büyük bir öneme sahip. tam olarak ne zaman ve nerde yaşadıkları bilinmemektedir. Ayrıca yaşayıp yaşamadıkları da şaibelidir. Gerçekten var oldular mı […]