3.000.000 Lale Barındıran Emirgan Korusu

3.000.000 Lale Barındıran Emirgan Korusu Emirgan Parkı, büyük ağaç varlığı ile  tarihten günümüze miras kalmış Bogaz’ın zengin parçalarından biridir. 17.yy, da IV. Murat’ın Revan Seferi sırasında, Revan Kalesi kumandanı olan Emir Mirgünoğlu, kalenin fethinden sonra affedilmiş ve  Emirgan’da oturmasına müsâade edilmiştir. Emirgan, l9.yy ortasında Hıdiv İsmail Paşa ve Ailesi tarafından kullanılmıştır. Osmanlı Hükümdarı IV. Murad’ın İranlı […]