Tarihi Ahlat Sahil Kalesi

Bitlis tarihi açısından oldukça önemli olan Ahlat ilçesi bir çok tarihi eser barındırmaktadır. Ahlat Doğu Anadolu Bölgesinin, Yukarı Murat –Van Bölümü’nde, Süphan ve Nemrut dağları arasında bulunan plato üzerinde kurulmuş, Bitlis İli’ne bağlı, 34.000 nüfuslu bir ilçe merkezidir. Asya’dan Anadolu’ya(Dolayısı ile Avrupa’ya)uzanan yolların üzerinde bulunması, Doğu Anadolu’ya göre ılıman iklimi, bereketli toprakları, bina yapımına elverişli […]

Bitlis’in Tarihi Güzelliği Bitlis Kalesi

Tarihi Bitlis Kalesi il merkezinde bulunan çarşının dik yamaçları üzerinde kurulmuştur. Tarih kitaplarında ve bilinen bilgilere göre yapılış tarihi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikle Bitlis Kalesi M.Ö. 312 tarihinde Büyük İskender’in emri ile kumandanlarından Leys Bedlis tarafından inşa ettirilmiştir. Ne yazikki kale torakla dolu olduğu için içini gezmek mümkün değildir. Bitlis ili adını bu […]