Hatay – Azizlerin beşiği

Bir zamanlar Roma Imparatorluğu’un üçüncü büyük şehri olan, Incil’de adı geçen Antakya (Hatay) şehri, tarihte misyonerlerin yaşadığı ve bazı misyonerlerin yolculuklarının planlanıp gerçekleştirildiği ve masraflarının üstlenildiği merkez idi. Ilk defa Isa’ya inanlara, bu kentte ‘Hıristiyan ismi verildi. Aziz Peter’in ilk vaazını verdiği mağara-kiliseyi ziyaret edin. Kilisenin güneyinde, kutsal incil şehri Antakya’ya girişi olan Demir Kapı […]