Meraklısına Ayasoyfa

Binanın adındaki “sofya” sözcüğü herhangi bir kimsenin adı olmayıp, eski Yunanca’da “bilgelik” anlamındaki sophos sözcüğünden gelir. Dolayısıyla “aya sofya” adı “kutsal bilgelik” ya da “ilahî bilgelik” anlamına gelmekte olup, Ortodoksluk mezhepinde Tanrı’nın üç niteliğinden biri sayılır. Ayasofya en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan,sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan biri […]