Tarihin Gülen Yüzü Ardahan Kalesi

Osmanlı İmparatorluğu zamanında sıkça kullanılan Ardahan Kalesi, tarihimizin en güzel örneklerindendir. Gerek mimarisi gerekse yapısı itibariyle oldukça sağlam bir yapıdır. İnşası oldukça eski yıllara dayanmaktadır. Ne yazık ki inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, araştırmacılara göre M.Ö 3500-2000 İlk Tunç Çağı’na ait yerleşmenin varlığı ortaya çıkmaktadır. Daha sonra Osmanlı döneminde 16 yüzyıllar arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın […]