Aralık Köyü Köprüsü – Artvin

Aralık Köyü Köprüsü – Artvin   28 metre uzunlukta 2.40 metre genişlikteki köprünün kitabesi bulunmamaktadır. Muhtemelen XVIII. y.y.’da inşa edilmiştir. Aralık köyü yanından geçen dere üzerine inşa edilmiş yapı tek gözlü ve yolu eğimli köprüler içerisinde yer almaktadır. Köprü gözü iki kademeli kemerle vurgulanmıştır. Kemerinde düz kesme taş kullanılırken diğer taraflarda moloz taş kullanılmıştır. Dün […]