Ağrı Daği ve Nuh’un Gemisi

Ağrı Dağı, 5165 metre yüksekligi ile sadece Türkiye’nin degil, ayni zamanda Avrupa’nın da en yüksek zirvesidir. Eski Ahit’te ve Kur’an-i Kerim’de ‘Büyük Tufan’ yaşandığında, Hz. Nuh’un ve beraberindekilerin bindiği geminin, sular çekilince bu dağda karaya oturduğu anlatılmaktadır. Bilim adamları Nuh’un gemisinden kalıntılar bulmak için Ağrı Dağı’nda uzun yıllar boyunca araştırmalar yapmıştır.