Surları ile Meşhur Antakya Kalesi

Surları ile Meşhur Antakya Kalesi

Antakya Mozaik Müzesi ile meşhur olan Hatay ilimiz Antakya kalesi ile de kendini turizm alanına açmıştır.

Antakya Kalesi Büyük İskender’in generallerinden olan Seleucos I. Nikator tarafından inşası yaptırılmıştır. İstanbul surlarından sonra en uzun sur duvarlarına sahiptir. Kuşkusuz dünyanın önemli yapıları arasında yer almaktadır.
Antakya Kalesi Romalılar, Bizanslılar, Haçlılar, Selçuklular ve Osmanlılara ev sahipliği yapmıştır. 12 km uzunluğunda olan surların 360 kuleden oluştuğu söylenmektedir. Ünlü gezginimiz Evliya Çelebi 44.000 adım uzunluğundaki duvarların büyük blok taşlarla örüldüğünü, çok sağlam ve sık mazgallı olduğunu, 70-80 adımda bir burç bulunduğunu yazmaktadır.

 

Antakya Kalesinin  surları içerisindeki İçkale, MS.VI.yüzyılda Bizans İmparatoru Nikefhoros Fokas tarafından yaptırılmış ancak günümüze iyi bir durumda gelememiştir. Bu surların çok fazla zarar görmesinin nedeni de Perslerin buraya hücum etmesinden kaynaklanır. Günümüzde Habib Neccar Dağı üzerinde bu surların ve İçkalenin yıkıntıları ile sarnıç kalıntıları görülmektedir.

Dikkatimizi çeken Habib Neccar Dağı ile Haçdağ arasında selleri önlemek amacıyla İmparator Iustinianus tarafından VI.yüzyılda yapılmış olan Demirkapı denilen bölüm iyi bir durumda günümüze kadar gelebilmiştir. Mutlaka görmenizi can-ı gönülden isterim.

Sibel

Bir cevap yazın