Savaşçı Amazon Kadınlarının Şehri; Efes (Ephesus)

Savaşçı Amazon Kadınlarının Şehri; Efes (Ephesus)

 

Savaşçı Amazon Kadınlarının Şehri; Efes (Ephesus)

Savaşçı Amazon kadınları tarafından kurulan eşsiz bir kent; Efes (Ephesus). Kentin ilk sakinleri Karyalılar ve Lelegler olarak bilinmektedir.kentte MÖ 2000 yılının sonlarına kadar insanlar yaşamıştır.

MÖ 281 yılında Efes adıyla kurulan kent, Akdeniz’in en önemli ticari merkezlerinden biri haline gelmiştir. MÖ 129 yılında, Romalılara miras bırakılan bu yer Bergama (Pergamon) kralı Attalos, tüm bölgeyi, bir Asya eyaleti olarak Roma İmparatorluğu’na katmaları için miras bırakmıştır. Kent, Augustus dönemi ve sonrasında çok önemli bir ticaret merkezine dönüşmüştür. Ticaret merkezinin yanı sıra politik ve entelektüel merkezler arasında yer almaktadır.

 

Dünya Miras Listesine  eklenen Efes’in  Miras alanı; Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi (Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası, İsa Bey Hamamı, İsa Bey Camii, Artemision), Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evidir.

Antik dönemin en önemli merkezlerinden biridir.  Tarih öncesi dönemden başlayıp Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar ortalama  9000 yıl boyunca yerleşim bölgesi olarak kullanılmıştır. Tarihin bu zengin zamanlarında önemli bir liman kenti olmuştur.

 

 

Helenistik ve Roma Dönemine ait kentleşme ve dini simgelere ışık tutan Efes’te farklı dönemler ait üstün mimari örnekleri bulunmaktadır. ayrıca eşsiz kent planlama örnekleri de yer almaktadır. M. Ö. 8. Yüzyılda tarihlenmiş ve Antik dönemin yedi harikası arasında yer alan kült merkezi Artemision, Hz. Meryem’in İsa’nın annesi olarak kabul ve ilan edildiği 431 tarihli Ekümenik Konsülün gerçekleştiği Meryem Kilisesi, İsa’nın havarilerinden biri olan ve Yahya İncili’ni Efes’te yazan St. John’ın mezarının üzerine inşa edilmiş Bazilika benzeri Erken Hristiyanlık dönemine şahitlik eden benzersiz eserleri ile günümüzde Hristiyanlar tarafından hac mekanı olarak kabul edilen Meryem Ana Evi ve Beylikler döneminde inşa edilen İslam yapıları ile Efes aynı zamanda dini tarih açısından bugün hala ayakta kalan eşsiz bir birikime sahiptir.

Sibel E