Niğde’nin Neyi Meşhur

Niğde’nin Neyi Meşhur

Niğde İli’nin en eski adının Nahita ya da Nakita olduğu öne sürülmektedir. Bu ada ilk kez İbn Bibi’de rastlanmıştır.

Eski CHP Niğde Milletvekili Dr. Avram Galanti ise Niğde kitabında:“Niğde’nin en eski ismi Anahita’dır. Anahita, bir ilahenin ismidir ki, kameri ve bereketi temsil eder” demektedir.

Nakida adı kimi zaman Nekide olarak da kullanılmış, 14. yüzyılda aynı sözcük Arap harfleriyle Nîkde okunacak biçimde yazılmıştır. Cumhuriyet’ten sonra bu ad, Niğde’ye dönüştürülmüştür.

Yaklaşık 10.000 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Niğde’de yapılan arkeolojik araştırmalar, Paleolitik Çağ’a değin uzanan buluntular vermiştir. Yazılı tarih döneminde ise Niğde’de sırasıyla: Asur Ticaret Kolonileri, Hititler, Tabal Geç Hitit Devleti, Frigyalılar, Persler, Makedonya Krallıgı, Kapadokya Krallığı, Romalılar, Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Eretna Beyligi, Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı Devleti hüküm sürmüştür. Niğde, Osmanlı hâkimiyetine 1470 yılında girmiştir.

Bolkar Dağları
Bolkar Dağları
Çiftehan Kaplıcaları
Çiftehan Kaplıcaları
Kuşkayası Mezarlığı
Kuşkayası Mezarlığı
Niğde Aladağlar
Niğde Aladağlar
Niğde Saat Kulesi
Niğde Saat Kulesi
Türkiye’nin Elma ve Patates Deposu
Türkiye’nin Elma ve Patates Deposu
Niğde Kalesi
Niğde Kalesi
Nigde Arkeoloji Müzesi

Bu makaleyi bilgisayarınıza PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız: Niğde’nin Neyi Meşhur

Sibel

Bir cevap yazın