Nacizane Tunca Köprüsü

Nacizane Tunca Köprüsü

Edirne ilimizin nacizane  Tunca Köptüsü.Tunca nehri üzerindedir. 1608-1613 yılları arasında inşa edilmiştir. Mimarı, Sultan Ahmet Camisi’ni de inşa eden Mehmet Ağa’dır ve o yıllarda Edirne‘de yaşayan Mimar Hacı Şaban’ın da yapımına önemli katkılarda bulunduğu söylenir. Edirne’nin güzel köprülerindendir.

Asıl adı Defterdar Ekmekçizade Ahmet Paşa köprüsüdür. Halk arasında Tunca Köprüsü olarak anılır. Yapımında “Nehri altın ve gümüşle doldurmacasına para harcandığı” söylenir. Mimari yorumcular on gözü olan köprü için “Eşi Bulunmaz” nitelemesini yaparlar.
Üzerindeki parke granit taşlar Sultan Reşat’ın Edirne’yi ziyareti sırasında konulmuş orjinal taşlardır.Devrin Edirne Kadısı Mehmet Şerif Efendi tarafından yazılan Arapça manzum yazıda, Köprünün bitimi 1615 olarak şöyle belirtilmektedir.

Ekmekçizâde Ahmet Paşa-ı kâmkân
Bu devlet icre defterdar oldu sekiz yıl
Todurdi Tunca Nehrin bî şüphe sîm üzerle
Maksudu bi du’adır ancak gelüp geçenden
Kâmî didi esas-ı müstahkemine tarih
Kad büniye fi sene H.1016 (1607)

Sibel

Bir cevap yazın