KALEİÇİ’NDE YER ALAN EŞSİZ GÜZELLİKLER

KALEİÇİ’NDE YER ALAN EŞSİZ GÜZELLİKLER

KALEİÇİ’NDE YER ALAN EŞSİZ GÜZELLİKLER

Önceki yazımızda Kaleiçi hakkında bilgi verdikten sonra Kaleiçi’nde yer alan yapıların isimlerinden bahsetmiştik.

Bir önceki yazımıza dönmek için Tıklayınız.

Bu yazımızda da Kaleiçi’nde yer alan o eşsiz güzellikler hakkında biraz bilgi vereceğiz.  Kaleiçi’nde yer alan eşsiz güzellikler; Hadrian (Hadrianus) Kapısı, Hıdırlık Kulesi, Kesik Minare Cami, Yivli Minare Külliyesi, Zincirkıran Türbesi, Nigar Hatun Türbesi, İskele Cami’dir.

Hadrian (Hadrianus) Kapısı

Antalya’nın en iyi korunmuş yapılarından birisidir. Roma İmparatoru Hadrian adına İ.S.130 yılında yapılmıştır. Şehre işlenen surlar ile bu kapı kapanmış ve açılamamıştır. Daha sonra surların yıkılması ile kapı aralanmış gün yüzüne çıkmıştır. Surlar sayesine korunmuş günümüze kadar ulaşabilmiştir. Kapının üst kısmında kubbeyi andıran üç açıklık bulunmaktadır. sütunları hariç diğer kısımların tamamı beyaz mermerden inşa edilmiştir. Oyma ve kabartma süslemeleri bulunmaktadır.

Hıdırlık Kulesi

Alt kısmı kare, üst kısmı silindir şeklinde olan kara surlarının güney ucunda yer alan kuledir. Antik çağdan günümüze ulaşan yapı içerisinde kare şekli andıran bir kütle bulunmaktadır. Kule sağlam temeller atılarak yapılmıştır. Geçmişte savunma amacı ile kullanılmıştır. Başka rivayete göre ise buranın işaret ateşi yakılan yer olduğu söylenmektedir.

Kesik Minare Camii

Cami geçmişi İ .S. II. Yüzyıla uzanmaktadır.  Bu yapının, İ.S. V. Yüzyılda Bazilika olarak yapılmış antik bir tapınak olduğu söylenmektedir. Camiye çevrilmesi ise Sultan Korkut tarafından gerçekleştirilmiştir. Sultan Korkut II. Beyazıt’ın oğludur. Sultan Korkut burayı camiye çevirdikten sonra birde yapıya minare eklemiştir. Ancak minarenin ağaç kısmı XIX. Yüzyılda meydana gelen yangın sonucu yanmıştır. Harap bir şekilde günümüze kadar varlığını sürdüren yapı kullanılmamaktadır. Fakat bu yapı içerisi hem Antik Bizans hem de Selçuklu yapı unsurunu sunma konusunda eşsiz, ender yerler arasındadır ve ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Yivli Minare Külliyesi

 Kale kapısı semtinde yer alan pek çok  Selçuklu yapıtından oluşan eserler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Yivli Minare Külliyesi içerisinde yer alan yapılar; Yivli Minare, Yivli Cami, Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Selçuklu Medresesi, Mevlevihane, Zincirkıran Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi.

Yivli Minare

Antalya’da yer alan ilk İslam yapılarından birisidir.  XIII. yüzyıla  dayanan Selçukluya ait bir eserdir. Kesme taştan  Kaidesi bulunmaktadır. Gövdesi tuğla ve firuze rengine benzer çinilerle yapılmıştır. Bu minare Antalya’nın sembolü niteliğindedir. Hemen batısında Yivli Minare Cami bulunmaktadır. 90 adet basamağı bulunan 38 metrelik bir yapıdır. Anadolu’nun simgesi olan çok kubbeli cami türünün en eski örneklerindendir. Yarım küre şekline sahip 6 adet kubbesi bulunur.

Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi

1239 yılında Atabey Armağan tarafından  Gıyaseddin Keyhüsrev adına yaptırılmıştır. Yapının kapısının karşı kısmında Selçuklu Medresesi kalıntıları bulunmaktadır. Bu kalıntıların XIII. Yüzyıla ait olduğu söylenmektedir.

Zincirkıran Türbesi

Selçuklu tarzını andıran bu yapı Yivli Minarenin Kuzeyinde yer alır. Osmanlı Türbelerinin karakteristik özelliğine sahip olan bu yer dış yüzeyi sade, pencereli ve içerisindeki mezarlığın aşağı seviyelerdedir. Yapının bu özelliklerde olması Osmanlı Türbe özelliğine sahip olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 1377 yılında yaptırılan 3 adet mezarı korumaktadır.

Nigar Hatun Türbesi

Altıgen bir plan üzerine yapılmış türbe Yivli Cami’nin kuzeyinde Zincirkıran Türbesinin batısında yer alır. 1502 yılından kalma türbe Selçuklu tarzındadır. Günümüzde güzel sanatlar galerisi olarak kullanılmaktadır.

İskele Cami

Yapılış tarihi bilinmeyen bu yapı Yat Limanında yer alan şirin bir yapıdır. Kaleiçi restorasyonu esnasında restore edilmiş ve yeniden düzenlenmiştir.

Sibel E