Hz. Yûşa Tepesi /Yûşa Alleyhilselam Dergahı

Hz. Yûşa Tepesi /Yûşa Alleyhilselam Dergahı

Bir tepe üzerinde yer alan Hz. Yuşa Türbesi 17 metre uzunluğa sahip mezardan oluşan bir türbedir. Mezar uzunluğunun 17 metre olmasının sebebi cenazenin tam olarak nereye defnedildiğinin bilinmemesidir. Bu sebeple 17 metrelik bir alan koruma altına alınmıştır. Türbe yanında Hz. Yuşa camii bulunmaktadır. Birçok döneme ev sahipliği yapan bu yer bölgede varolmuş her din için kutsal sayılmıştır. Ayrıca farklı din mensupları tarafından çeşitli tapınaklar inşa edilmiştir. Fakat birçok yapı deprem sonucu yıkılmıştır. Bu yapılar arasında Zeus tapınağı ve Hagios Michael kilisesi de bulunmaktadır. 1755 yılında bölgeye mescit yapıldıktan sonra Hz. Yûşa ‘ya ait olduğuna inanılan mezarın etrafına koruma amaçlı bir duvar örülmüştür. Tepede çıkan bir yangın sonucu tahrip olan cami Abdül Aziz döneminde ilk haline uygun olarak yenilenerek gerekli bakımları yapılmıştır.

Hz. Yuşa; Hz. Yusuf’un soyundan Müslümanlığı yaymak için Mısır’da dünyaya gelmiştir. Annesi Hz. Musa’nın kardeşidir. Rivayete göre Hz. Yuşa Hz. Musa ile Boğaziçine gelmiş ve burada ölmüştür. Bu sebeple Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından Yaşu adı altında anılan Hz. Yûşa bugün adı Yuşa tepesi olan alana gömülmüştür.

Yuşa Tepesi Nasıl  Keşfedildi?

Sultan Süleyman hükümdar olduktan sonra süt kardeşi Şeyh Yahya Efendi için iki tane dergah hazırlanır. Bu dergahların biri Beşiktaş’ta diğeri de Anadolu kavağındadır. Şeyh Yahya Efendi bir gün rüyasında birini görür. Rüyasında gördüğü bu kişi ona ” Ben Yûşa Peygamberim, beni ziyaret et. Ben şu tepede yatıyorum, gel ve beni bul.” diye seslenir fakat  Şeyh Yahya Efendi bu rüyayı ciddiye almaz. Bahsedilen tepeye de uğramaz. Ertesi gece aynı kişiyi tekrar rüyasında görür. Bu kişi ” Gelmedin, yarın gel ve beni bul.” der. Daha sonra Şeyh Yahya Efendi Hz. Yûşa’nın mezarının yerini araştırır ve mezarın Filistin’de olduğu hakkında bazı bilgilere erişir. Bunu üzerine tepeye uğramamaya karar verir. Ancak yine aynı kişi rüyasına girer ve bu kişi Şeyh Yahya Efendiyi bir güzel azarlar. Rüyadan uyanır uyanmaz tepeye gider. Tepede bir çoban ile karşılaşır.

Aralarında şu diyalog geçer;

-Şeyh Yahya Efendi: Ne kadar zamandır bu bölgede hayvan otlatırsın.

-Çoban: Yaklaşık 10 gün kadar.

-Şeyh Yahya Efendi: peki bu süre zarfında burada ilginç bir şeyle karşılaştın mı?

-Çoban: Hayvanlarımı buraya ne zaman getirsem orada ki yeşil alana hiç basmadılar. Her zaman etrafından geçip otlandılar. Ne oradaki otları yerler ne de oranın üstüne basarlar.

Bu konuşmanın ardından Şeyh Yahya Efendi Kanuni Sultan Süleyman’a uğrayarak durumu anlatır. O tepeye hemen bir türbe yaptırır. O günden sonra Şeyh Yahya Efendi Hz. Yuşa Türbesini bulan kişi olarak bilinir.

Türbe İstanbul ilinin Beykoz ilçesinde yer almaktadır.

Sibel E