Giresun Kalesi

Giresun Kalesi

Giresun ilimiz Anadolu'nun kuzeydoğusunda yeşille mavinin kucaklaştığı Karadenizin inci kentlerinden birisidir. Şehir denize doğru uzanan yarımadanın üzerinde yer almaktadır.

Bu eşsiz yerin birde şehrin simgesi haline gelen Giresun Kalesi vardır. Turizm açısından önemli katkılar yapan kale.  M.Ö.2. yüzyılda Pontus Kralı 1. Farnakes tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Sur ve saray kalıntıları hala ayaktadır. Kalede çeşitli etkinlikler de düzenlenmektedir.

Giresun Kalesi kentin kuzeyindeki yarım adanın kente hakim tepesi üzerinde yer almaktadır. Kalenin günümüze kadar gelebilen kalıntıları merkez kule ve ona bağlı güneydeki sur duvarlarıdır. Sur duvarlarının tabanındaki dikdörtgen büyük blok taşlardan yapılmış bölümü, surların ve kalenin Helenistik ve Roma Dönemi'ne kadar gittiği izlenimini vermektedir. Kalenin çeşitli yerlerinde,oyulmuş taş mağaralar ve tapınak örenleri bulunmaktadır.

Kale Giresun'un gezilebilecek tarihi mekânlarındandır. Mutlaka yolunuz düşerse bu eşsiz kaleyi görmenizi ve Kalenin en yüksek mevkisinde Atatürk'ün kişisel muhafızı Topal Osmanağa'nın mezarı, Denize bakan kuzey yamacında ise Şehitlik ve Hacı Bektaşi Veli hazretlerinin müridi Kurbande'nin türbesini görmenizi can-ı gönülden isterim.

Sibel

One thought on “Giresun Kalesi

Comments are closed.