Estetik Mimari Doku: Amasya Evleri

Estetik Mimari  Doku: Amasya Evleri

Estetik Mimari  Doku: Amasya Evleri

 

Amasya’da yer alan evler genellikle bitişik nizamda sırt sırtadır. Avlusu ve bahçesi bulunan evlerin ikinci katları cumbalıdır.  19.yy’a ait olan bu evler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na istinaden Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.05.1992 gün ve 2364 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma altına alınmışlardır.

Amasya mimari yapısını zenginleştiren Yeşilırmak sahili boyunca geleneksel Osmanlı evi örnekleri önemli özelliğe sahiptir. konut mimarisini en güzel örneği Yalıbolu Evleridir. Bu evler Amasya’nın tarihi kimliğine uyumlu (ahşap çatkı arası kerpiç dolgulu olarak, kırma ya da beşik çatı üzeri oluklu kiremitle örtülü) bir görüntüye sahiptir

Ahşap konutlar  1915yangını, 1939 depremi ve zaman zaman meydana gelen sel felaketlerinden olumsuz etkilenmiştir. Hatuniye Mahallesi ise bu olumsuzluklardan çok az etkilenmiştir.

YALIBOYU EVLERİ

 

 

 

 

 

 
Hatuniye mahallesinde yer alan bu evler Anadolu’nun Neolitik döneminden günümüze kendine özgü mimari yapısını sergilemektedir. Roma dönemi kalın sur duvarlar üzerine inşa edilmiş evler eliböğründelerle dışarıya taşırılarak genişlik sağlanmıştır.

 

 

HAZERANLAR KONAĞI

1865 yılında Defterdar Hasan Talat Bey tarafından yaptırılmıştır. Amasya’ya sürgün edilen Kimyager Aziz Mahmut Beyin oğlu Hasan Talat Bey, kızı da Hazeran Hanımdır. Bu sebeple konağın adı Hazeranlar’dır.  Hazeran Hanımın kızı Hatice Hanım konağı satmıştır. 1976 yılında eski eserler Eski Eserler Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmıştır. 1984 yılında müze olarak ziyarete açılmış, 1998 yılında onarım görmüş 2001 yılında tekrar faaliyete geçmiştir.

Sibel E

One thought on “Estetik Mimari Doku: Amasya Evleri

Bir cevap yazın