Eshab-ı Kehf Mağarası Mersin- Tarsus

Eshab-ı Kehf Mağarası Mersin- Tarsus

Eshab-ı Kehf Mağarası Mersin- Tarsus

Eshab-ı Kehf Mağarası Mersin- Tarsus’ta yer almaktadır. Yedi Uyurlar İnanışı merkezlerinden birisidir. Dedeler Köyü Encülüs Dağı eteklerinde bulunan mağara Hristiyan ve Müslümanlarca kutsal kabul edilir.

Dünya üzerinde Kuran’ı Kerim’de bahsi geçen Yedi Uyurlara ait olduğu belirtilen 33 mağara bulunmaktadır.

YemlihaMekselinaMislinaMernuşDebernuşŞazenuşKefeştatayyuş ve köpekleri Kıtmir Yedi Uyarlar olarak anılan ermişlerdir.

Rivayete göre;  İçinde  bulundukları zaman diliminde zalim bir hükümdar halka tanrı olduğunu inandırmaya ve halkı putlara taptırmaya zorlamıştır. Allah’ın varlığı ve birliğine inanan bir grup genç canlarını kurtarmak için kaçmış ve kaçarken yolda bir çoban ve çobanın köpeği Kıtmir’e rastlamıştır. Bu çobanda kaçan gençler gibi inançlı biri olduğu için onu ve köpeğini de alarak bir mağaraya sığınmışlardır. Mağarada uykuya dalan bu grup birkaç saat uyuduklarını zannetseler de gerçekte yüzyıllarca uyumuşlardır. Uyandıklarında ne hükümdar hayattadır ne de eski putperestlik varlığını sürdürmektedir. Kaç yıl uyudukları konusunda hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Uyanma tarihleri M.S ilk dört yüzyıl içerisindedir.  İçlerinden bir tanesi yiyecek almak için şehre indiğinde elindeki eski paradan şüphelenen birisi tarafından takip edilir. Mağaraya kadar takip ederek içeriye girer ve içeride 7 tane kuştan başka bir şey göremez.  O günden sonra bu mağaranın hikayesi dilden dile dolanır. Hikaye toplumlara göre farklılık göstermektedir. Mesela Hristiyanlara göre Pağan Roma Hükümdarı Hıristiyanları öldürmeye başladığında Hz. İsa yoluna başını koyan 7 kardeş kaçarak mağaraya sığınır. Hükümdar ise mağaranın kapısını açılmayacak şekilde kapatarak onları ölüme terk eder. Farklı şekillerde anlatılsa da hikaye özünde aynı noktada buluşuyor.

Arap kaynakları ve Hristiyanlıkla ilgili söylenenlerin yanında mağara Kuran-ı Kerim’in Kehf Suresi’nin 9-26. ayetlerinde anlatılıyor.

Bu gençlerin uyuma zamanları ile ilgili Kuranı Kerimde bir ayette şöyle buyuruluyor.

Kehf suresi 25. Ayette “Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler.” Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve Kefeştatayyuş 7 genç ile köpekleri Kıtmir’in 309 yıl boyunca uyuduğu belirtiliyor.

Kehf suresi 26. ayette ise De ki: “Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. O ne güzel görür, O ne güzel işitir! Onların, ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.”

 

Kehf suresi 22. Ayet  (Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. Yine, “Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir” diyecekler. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O hâlde, onlar hakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışma(yı aktarmak)dan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.”

Doğal bir çöküntünün mağara şeklini aldığı Eshab-ı Kehf’e 15 basamaklı bir merdiven aracılığı ile ulaşılıyor. Mağaranın hemen üzerinde 1873 senesinde Sultan Abdulaziz tarafından yaptırılan bir cami bulunuyor. Sonraki yıllarda eklenen üç şerefeli minaresi ile cami hala ayaktadır.

 

Sibel E

Bir cevap yazın