Turizm Terimleri X

X-Rays: Katı maddelerden geçen kısa dalgalı ışınım. Röntgen ışınları (sağlık dışında) bazen havaalanı gibi güvenli olması gereken yerlerde bagajların gözlenmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Bu ışınlar fotoğraf filmlerini etkileyebildiğinden yolcuların bu hususta dikkatli olmaları ve gerekirse bagajlarını elle aratmaları yerinde olur. Xebec: Akdeniz’de üç direkli küçük yelkenli. Xenophobe: Yabancılara güvenmeyen kimse. Xenophobia: Yabancılardan korku veya onlara güvenmeme […]

Turizm Terimleri Y

Ekonomi sınıfı economy class Yabancı bağımsız tur  Foreign independent tour Yaklaşık yatırım maliyeti Approximately investment cost Yalnız gidiş  Single journey yanlış gönderilen bagaj  ing: misrouted baggage, fra: bagage égaré alm: fehlgeleitetes Gepäck yolcunun gitmekte olduğu uçak yerine farklı bir yere giden, bir başka uçağa yanlışlıkla yüklenen valiz. Yap-işlet modeli  Build-operate model Yap-işlet-devret modeli  Build-operate-transfer model […]

Turizm Terimleri V

Varış (ing: arrival, fra: arrivée, alm: Ankunft) ulaşma. Vanş Yeri. Destination Seyahat eden kimsenin ulaşmak istediği ülke veya bölge. Varlık  (ing: wealth, fra: patrimoine, alm: Reichtum) bir ülkenin sahip olduğu zenginlik. Varlıklar, aktifler  Assets Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar VC (Bkz. Değişken maliyetler) vejeteryan mutfağı  (ing: vegetarian cuisine, fra: cuisine végétarienne, alm: vegetarische Küche) et […]

Turizm Terimleri S

Sabit maliyet Fix cost (FC) Scanion Planı Scanion’s Plan Turizm sektöründe sıkça kullanılan bir yönetim felsefesi ve aynı zamanda bir tür örgüt kuramıdır. Scanion Planı, kişilerin kendilerini ifade etme gereksinimlerinin olduğu varsayımına dayanarak bu ifade güdüsünün işin yorumunda gerçekleşebileceği savıdır. Bu felsefeyi izleyen kuram ise “Bir örgütün bütün bireyleri o örgütün faaliyetlerine tam anlamıyla katılabilirlerse […]