Cappadocia Göreme Açık Hava Müzesi

Cappadocia Göreme Açık Hava Müzesi

Göreme
Masalsı bacaların arasına gizlenmiş olan Göreme, Kapadokya’nın kalbidir. Bölgedeki ilk dönem yerleşim, Roma döneminden Hıristiyanlığa kadar uzanır. Göremedeki Ortahane, Durmus Kadir, Yusuf Koc and Bezirhane kiliseleri Uzundere, Bagildere ve Zemi Vadisine kadar kayalardan oyulmuş evler ve bacalar, tarihin mistik yanını günümüze taşır.

Kılıçlar Vadisi

Capodicia-opem air museum-2-RDP_20080229Capodicia-openairmuseum-1-00864_20080229
Göreme Vadisi ile Aktepe arasında tüf kayalardan oluşan vadilere Büyük Küçük Kılıçlar denilmektedir. İçinde su yolu geçen peribacaları, tüneller, ilginç biçimli kayalıkları ile etkileyici bir görünümü olan vadide Kılıçlar Kilisesi bulunmaktadır.

Pembe Vadi

nevsehir-0276-goreme-acik hava muzesi-0276_20080229
Ürgup-Avanos yolunun tam ortasinda yer alan vadide, peribacalarının en tipik örnekleri görülebilir. Doğal oluşumların çok yoğun bir biçimde yer aldığı bu bölgede, doğanın kayaları deve, tavşan gibi birçok şekilde oluşturduğu gözlemlenir.

Kızılçukur
nevsehir-0277-goreme-acik hava muzesi-kizlar manastiri-0277_20080229
Her zaman önemli bir üzüm ve şarap üretim merkezi olan bu bölgede, peribacalari içine yapilmis, üzüm resimleri ile bezenmiş bir de kilise bulunmaktadır. Değişik renklerde pek çok peribacasının yer aldığı bu vadi, ayni zamanda günbatımında olağanüstü güzellikler sunan bir seyir noktası durumundadır.

Mustafapaşa
nevsehir-0282-goreme-acikhava muzesinde elmali kilise-icten-0282_20080229
1924 yılında yapılan nüfus değişimine (Mübadele) kadar Ortodoks Hıristiyanların barındığı Mustafapaşa, bugün tipik bir müze – kent görünümündedir. 19. yüzyil kilise örneklerinden Aziz George, Aziz Vasilios ve Aziz Stefanos Kiliseleri ziyarete açıktır. Ayrica, bu ilginç kasabada Hiristiyan ve Selçuk yapı işçiliğinin özgün örneklerini görmek mümkündür.

Sarıhan
nevsehir-0306-zelve-acik hava muzesi-0306_20080229
1217 yılında Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat tarafindan Aksaray-Ürgüp-Kayseri yolu üzerine yaptırılmıştır. Bu kervansaray, önemli bir konaklama ve barınma merkezi olarak tarihte yerini almıştır. Selçuklu Türk mimarisinin en önemli eserlerinden birisidir. Daha sonra asfalt yolu yapılmış ve başarılı bir restorasyona tabi tutulmustur. Sarı taşların hakim olduğu yapının adı, taşların renginden gelmektedir.

Halacdere
nevsehir-0550-goreme acik hava muzesi-1998-subat-k.olsen-0550_20080229
Yumuşak tüfler içine kazılmış ve 10 ila 12. yüzyıllar arasında yapımı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Halacdere’nin kalan kısmının yapımı ise 13.yüzyılda sona ermiştir. Bir bölümü aşınmış ve yıkılmış bulunan büyük bazilika tipi kiliselerin, bir zamanlar Hıristiyanlar tarafından hastane olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Ortahisar’daki diğer kiliseler, Aziz Peter ve Aziz Paul Kiliseleri ile Meskendir deresindeki kiliselerdir.

Fıratkan
goreme3_20101217
Göreme Açıkhava Müzesi yolu üzerindeki Fıratkan, küçük bir kiliseler gurubudur. Bir yatakhanesi, yemekhanesi, mutfağı ve depoları olan Fıratkan, iki katlı olarak inşa edilmisir. İki kat birbirine tuneller ile baglanmıştır.

Ortahisar

Kasabanın merkezi, Ürgüp-Nevşehir yoluna 1 km. mesafededir. Merkezde bulunan 50 m. yuksekligindeki tarihi kaya-kale, ana yoldan da gorülebilmektedir. Eski bir barınma mekanı olan Ortahisar Kalesi’nin üzerine çıkılabilmekte olup, burası ilginç bir seyir ve resim çekme noktasıdır. Ortahisar bölgesi, zengin bir manastır yaşamının en güzel örneklerini barındırmaktadır. Harim Kilisesi, Sanca Kilise ve Cambazli Kilise, bu beldenin baslıca görülmeye değer eserleridir. Ortahisar, cok canlı bir kültür ve ticaret merkezidir. Çukurova’nın ürünü olan limon, bu bölgedeki volkanik kayalar içine oyularak yapılmış olan doğal soguk hava depolarında muhafaza edilir ve tüm Turkiye’ye buradan dağıtılır. Bölgede turizme ilk açılan kasaba olan Ortahisar’ın halkı, konukseverliği ile ünlüdür.

Aziz Theodore (Tağar) Kilisesi

Ürgüp-Kayseri yolundan 8.5 km sonra sağa dönülüp 8 km daha gidildiğinde, Ürgüp ilçesinin Yeşilöz köyüne ulaşılır. Buradaki Aziz Theodore adına yapılmış olan Tağar Kilisesi ‘T’ planlı, merkezi kubbelidir. Üst katta bulunan galeriye bir merdiven sayesinde çıkılmaktadır. Bu bakımdan Kapadokya kiliseleri içinde benzersizdir. Genelde resimleri iyi korunmuş olan kiliseyi üç sanatçı, kendi stillerine göre farklı zamanlarda süslemiştir.

Pancarlık Kilisesi

Ortahisar kasabasının güneyinde, Ürgüp-Mustafapaşa yolunun sağındaki Pancarlık vadisinde yeralan kilise, XI. yüzyılın ilk yarısına aittir. Düz tavanlı, tek nefli ve tek apsislidir. Kilisedeki duvar resimleri, daha çok yeşil zeminlidir ve oldukça iyi korunmuştur.

Ala Kilise ve Kepez Kiliseleri

Pancarlık yolu üzerinde minik koloniler şeklinde yapılmış, basit kırmızı bezemeler yanında ilginç yazı ve duvar resimleri de içeren, bölgenin önemli kiliseleridir.

Balkan Kiliseleri

Ortahisar’dan 2 km. mesafede olan kilise kolonileridir. İkolonazma devrine aittir. Daha sonraki devirlere ait olan bir küçük şapel ise fresklerle süslenmiştir.

Taşkınpaşa Cami

Ürgüp’ün 20 km güneyindeki Damsa köyü merkezinde yer alan Taşkınpaşa Camii, Karamanlılar Dönemi’ne aittir. Halen Ankara Etnoğrafya Müzesi’nde sergilenen cevizden kakma tekniğinde yapılmış mihrabı, günümüze kalan tek ahşap örnek olması nedeniyle önemlidir. Taşkınpaşa Camisi’nin hemen karşısında Hızır Reis’e ait Taşkınpaşa Türbesi yer alır. Aynı döneme ait türbeye, basamaktan oluşan iki taraflı merdivenle çıkılmaktadır. Taşkınpaşa Camisi’nin yakınında bir de aynı adla anılan medrese bulunmaktadır.

Kadı Kalesi

Geçmiş zamanlarda kadınlar ve çocukların tehlike anında sığındıkları bir kaya kale idi. Gerektiğinde kaçabilmek icin, tepenin altındaki Damsa Çayi’na açılan bir tüneli vardı. Büyük bölümü 1954 yılında erozyona uğrayarak yıkılmıştır. Sağlam kalan bolumleri bugün gezip görmeye açıktır.

Temenni (Anıt Mezar )

1288 yılında Vecihi Paşa tarafindan Kılıçarslan (Nukrettin) için yaptırılmış olan bir anıt mezardır. Kadı Kalesi’nin tam tepesinde yer alan Temenni Anıt Mezarı’nın en ilginç özelliği, 700 m uzunluğundaki tünelidir. Ziyaretçiler, bu tünelin Seyirlik Noktası’na çıkan uzun bir koridorunu gezebilmektedir. Temenni Anıt Mezarı tarih içerisinde, Anadolu’nun en eski kütüphanelerinden birisi halini almıştır.

Altıkapı

XII. veya XIII. yüzyıl Selçuk döneminin komutanlarından birinin eşi ve çocukları anısına inşa edilmiş bir anıt mezardır.

Damsa Barajı

Ürgüp’e 17 km uzaklıkta, Domsa Çayı üzerindeki sulama amaçlı Domsa Baraji ve gölün kıyısı, önemli bir mesire yeri durumundadır. Çam ağaçları ile dolu göl kıyısı, sıcak yaz günlerinde ve hafta sonlarında piknik yeri olarak her zaman hizmet vermekte olup piknik masası ile hazır ocakları vardır. Ayrıca, Mustafapasa, Cemil, Taşkınpaşa, Şahinefendi, Soğanlı güzergahındaki gezi ve turlarda tercih edilen bir soluklanma noktasıdır.

Zelve

Avanos’a 5 km, Paşabağları’na 1 km uzaklıktaki Zelve, Aktepe’nin dik ve kuzey yamaçlarında kurulmuştur. Üç vadiden oluşan Zelve Ören Yeri, peribacalarının en yoğun olduğu yerdir. Vadideki peribacaları sivri uçlu ve geniş gövdelidir.

Çavuşin (Nicephorus Phocas) Kilisesi

Göreme-Avanos yolu kenarında, Göreme’ye 2.5 km uzaklıktadır. Oldukça yüksek tek nefli, beşik tonozlu, üç apsisli olan kilisenin narteksi yıkılmıştır. 964/965 yıllarına aittir.

Güllüdere (Aziz Agathangelus) Kilisesi

Çavuşin köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki Güllüdere vadisinin en soldaki kolunda yer alır. Vadinin hemen başlangıcında, solda dik bir yamaç üzerine yapılmıştır. Nef, dikdörtgen planlı, düz tavanlı ve geniş tek apsislidir. VI.-VII. yüzyıla ait mimariye, IX.-X. yüzyılda apsis ilave edilmiştir. Apsisteki iki ya da üç fresk seviyesi, apsisin devamlı olarak boyandığını gösterir. Madalyon içinde tahtta oturan İsa’nın sağında ve solunda yer alan İncil yazarlarının sembolleri, simetrik olarak resmedilmiştir. Kapadokya’da yaşayan halkın haça karşı özel sevgisinden dolayı İkonoklastik Dönem sonrasında da sevilerek kullanılan dekoratif bir motiftir.

Özkonak Yeraltı Şehri

Avanos’un 14 km uzağında yer alan yeraltı şehri, İdiş dağının kuzey yamaçlarına, volkanik granit bünyeli tüf tabakalarının oldukça yoğun olduğu yere yapılmıştır. Geniş alanlara yayılmış olan galeriler, birbirlerine tünellerle bağlanmıştır. Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirlerinden farklı olarak katlar arasındaki haberleşmeyi sağlayacak çok dar ve uzun delikler bulunmaktadır. Düzgün oyulmuş odaların girişleri kapatıldığında havalandırma da bu dar (5cm) ve uzun deliklerle sağlanmıştır.

Hergün açık; Yaz; 08.00-19.00 Kış; 08.00-17.00

Adres; Göreme/Nevşehir

Tel; (0384) 271 21 67

Sibel

Bir cevap yazın