Aktaş Türbesi ve Aktaş Camii- Bolu

Aktaş Türbesi ve Aktaş Camii- Bolu

 

Aktaş Türbesi – Bolu


Bolu ilinde yer alan Aktaş Türbesi’nde, Anadolu evliyalarından Şabaniyye Tarikatine mensup Aktaş Camisi Dergahı Şıhı Şeyh Hacı Mustafa Safiyüddin Efendi (1784-1846), oğlu Şeyh Hacı Nasrullah Efendi ve müritleri Şair Mehmet Faik Efendi, Samuncu Şıhı ile Kalaycı Şıh’a ait 5 adet sanduka yer almaktadır. Moloz taşlardan yapılan türbe bir tarafında yer alan camiye ve diğer tarafında yer alan ek binaya bitişiktir. Türbeye giriş ek binadan doğru yapılmaktadır. Üst kısmı beşik tonozlarla örtülüdür. Duvarları dışarıdan kademeli olarak yapılan yapının planı kare biçimindedir.

Aktaş Camii – Bolu

Bolu- Semerkant mahallesinde yer alan camii dikdörtgen planlı ve düz ahşap tavanlıdır. Kadınlara ait mahfili ahşap korkuluklu ve kafeslidir. Cami girişinin sağ tarafında müezzin mahfili yer almaktadır. Camide ahşap mimber ve mukarnaslı bir mihrap bulunmaktadır. caminin pencereleri ahşap söveli ve dikdörtgen formludur. Caminin sol tarafında camiye bitişik bir türbe ve kuzey kısmında da şadırvan bulunur. Cami saçakları ahşaptan ve dıştan kırma bir çatısı vardır.

 

 

Sibel E