1001 Kilise şehri-40 Kapılı şehir: Ani Harabeleri

1001 Kilise şehri-40 Kapılı şehir: Ani Harabeleri

1001 Kilise şehri 40 Kapılı şehir: Ani Harabeleri

Kars il merkezine 48km uzaklıkta yer alan Ani Harabeleri 961-1045 yılları arasında Ermeni hükümdarlığının başkenti olmuştur.

Ermenistan sınırına yakın bir noktada yer alır. 24 farklı uygarlığa ev sahibi olan bu yer İpek yolu üzerinde yer alması neticesinde ticari bakımdan zenginleşmiştir. Hurriler, Urartular, Kimmerler, İskitler, Kasaklar, Araplar ve daha bir çok medeniyete ev sahibi olmuştur.

 

 

 

 

Arapçay üzerinde kurulmuş büyük bölümü yıkılmış İpek yolu köprüsü varlığını sürdürebilmeyi başarsaymış Türkiye ve Ermenistan arasında bir bağlantı yeri görevi üstlenecekmiş.

Ani harabeleri ile ilgili olarak bu şehrin harabe olarak anılmasının nedeni defalarca saldırıya uğraması  ve depremler nedeni ile yıkılmış olmasından kaynaklıdır.

Ani Harabeleri

İslamiyete, Hristiyanlığa ve diğer bir çok inanca ev sahibi olmuş bir yerleşim yeridir. 2012 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine eklenmiştir. 2016 yılında ise Dünya Mirası olarak kayıtlara eklenmiştir.

1880 yılında ait yer altı şehrine sahiptir. Bu şehir 823 yapıdan ve mağaradan oluşmaktadır.

 

 

8 klise ve 1 cami günümüze kadar varlığını korumuştur.

Meryem Ana kilisesi; Ani Katedral adı altında 989 yılında Trdat tarafından inşa edilmiştir. Trdat İstanbul- Ayasofya Caminin kubbesini onaran mimardır.  Kent merkezindeki en büyük eserlerden biridir. Yunan hacı planında yapılmıştır. 1064 yılnıda Alparslan tarafından camiye dönüştürülmüştür.

 

 

Surp Hovannes (Apostol) Kilisesi, 1038 yılında inşa edilmiştir. Geçmişten günümüze bu kilisede pek fazla iz kalmamıştır.

 

 

 

 

 

 

Dikran Honentz Kilisesi, 1215 yılında onarılmıştır. Ermeni klisesi geleneği olan Fresklerle donatılmıştır.

 

 

 

 

 

Abugamir Pahlavuni Kilisesi,1020 yılına dayanmaktadır. İslam mimarisi ve Selçuklu mimarisi örneklerini taşır.

 

 

 

 

 

Halaskâr (Amenaprgiç) Kilisesi,  1035 yılına dayanır. 1957 yılında yıldırım düşmesiyle yarısı yıkılan bu kilisenin diğer yarısı sağlam bir şekilde varlığını sürdürmüştür.

 

 

 

 

 

Menuçehr Camii, Türkiye topraklarında inşa edilmiş en eski cami özelliği taşır.  1072 yılında Şeddadi Beyliği zamanında yapılmıştır. Cami Menuçehr Bey tarafından yapılmıştır ve cami onun ismini almıştır.

 

 

Sibel E

Bir cevap yazın