Rusları Korkutan Taşlar: Ahlat Selçuklu Mezarlığı

  Doğu Anadolu bölgesinde Bitlis’te yer alan Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezarları M.Ö 900 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. 2000 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine eklenen bu kültürel mekân Selçuklu Döneminin yaşam biçimini, inanışını ve taş işçiliğini en iyi şekilde yansıtmaktadır. Bitlis Ahlat ilçesinde yer alan bu eski yerleşimin UNESCO Miras Listesine eklenebilmesi […]

Bitlis’in Neyi Meşhur?

Bitlis MÖ1400 yıllarından itibaren Urartular’ın yerleşim alanıydı. MÖ11. yüzyıla kadar Urartular’ın yurdu olmaya devam eden ve 7. Yüzyıla kadar Asurlalar, 6. Yüzyıla kadar ise Medler’in yönetimi altında kalan Bitlis, daha sonra Pers Krallığı’nın kurulması ile 2. Darius tarafından ele geçirilmiştir. MÖ 4. yüzyılda Makedonya Kralı Büyük İskender’in yönetimi altına giren ve MS 2. yüzyılda Roma […]