Kategori: Geneleneksel Sporlar

1

Türkiye’de Geleneksel Sporlar

Bu bölümde sayabileceğimiz sporların başında güreş (aba güreşi,yağlı güreş),at yarışı,cirit,deve güreşi,boğa güreşi,horoz dövüşü,avcılık vb. gelir.Bunlara örnek olarak verebileceğimiz cirit;Anadolu’da 50-60 yıl öncesine kadar çok yaygınken bugün daha çok Kars-Erzurum ve Ege bölgelerimizde kalmıştır. İyi...